Onderwijs en levenslang leren

Verschuiving 2 weken grote vakantie naar korte schoolvakanties cfr. Wallonië

Beschrijf jouw idee

Aandacht hebben voor/uitbreiding van kinderopvang in verlengde vakantieperiodes via speelpleinwerking, jeugdkampen, socio-cultureel aanbod

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Onderwijs en levenslang leren