Onderwijs en levenslang leren

Versterken van onze scholenwerking op vlak van technisch en beroepsonderwijs (ACV PROVINCIE ANTWERPEN: KAMER 8)

Beschrijf jouw idee

Wij dromen van een Vlaanderen waarin er voldoende aandacht is voor technische beroepen. Als ACV kunnen we een positieve bijdrage leveren aan het promoten van deze studierichtingen, veelal gaan we hier immers jaarlijks naartoe met onze scholenwerking. In samenwerking met onze beroepscentrales moet het mogelijk zijn onze scholenwerking inhoudelijk te versterken. De ervaringen die militanten op de werkvloer in hun werk hebben, moet studenten in staat stellen zich een goed beeld te vormen van de job die ze leren. Professioneel en interprofessioneel moet het mogelijk zijn een goede afstemming te bekomen, tussen enerzijds de opleidingscontext, en anderzijds de realiteit van de werkvloer. Het is belangrijk onze ervaringen te bundelen om zo tot beleidsbeïnvloeding te komen.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Onderwijs en levenslang leren