Economie, innovatie en digitalisering

Risico's digitale technologieën beheersen (1)

Beschrijf jouw idee

De Vlaamse regering moet een ecosysteem van vertrouwen creëren waarop werkgevers en werknemers kunnen terugvallen. Zodat het sociaal overleg tools en mogelijkheden krijgt tot kennisopbouw en het uitvoeren van risico-analyses. Dit is nodig om na te gaan of technologieën rekening houden met sociale en arbeidsrechtelijke implicaties ook ten aanzien van onderaannemers (vaak grote tech-bedrijven). Algoritmische eerlijkheid impliceert een informatierecht en zeggenschap voor de overlegorganen. Vlaanderen moet ook een vormingstrategie op poten zetten om AI geletterdheid van werknemers te vergroten.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering