Economie, innovatie en digitalisering

Risico's digitale technologieën beheersen (1)

Beschrijf jouw idee

Het gebruik van nieuwe digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie, zorgt niet alleen voor nieuwe economische mogelijkheden. Het bewustzijn over riscico’s groeit. Die nieuwe digitale technologie kan bv in een HR toepassing werknemers traceren, monitoren, evalueren…. Als data verkeerd gebruikt worden, kan AI doelen op het vlak van discriminatie, arbeidsparticipatie etc…tegenwerken en arbeidsnormen uithollen. We vinden dat die algoritmen zo gereguleerd moeten worden via Europese en nationale regelgeving dat zij transparant, controleerbaar, fair en onderhandelbaar zijn. Die technologieën moeten ook de autonomie van werknemers om uiteindelijke beslissingen te nemen blijven respecteren en het arbeidsrecht respecteren. De Vlaamse regering moet een ecosysteem van vertrouwen creëren waarop werkgevers en werknemers kunnen terugvallen. Zodat het sociaal overleg tools en mogelijkheden krijgt tot kennisopbouw en het uitvoeren van risico-analyses.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering