Economie, innovatie en digitalisering

Alternatief naast digitalisering (Militantenkern ACV Openbare diensten Vl. Brabant & Brussel)

Beschrijf jouw idee

Er moet een alternatief zijn voor de groep die zich niet kan aansluiten op de digitale wereld om hen toch toegang te blijven geven tot de maatschappij en alle voorzieningen.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering