Economie, innovatie en digitalisering

Dienstverlening opnieuw met een menselijk gelaat, stop overbodige digitalisering en automatisering, in het belang van de menseljke waardigheid

Beschrijf jouw idee

Stop de depersonalisatie van de dienstverlening door commerciële en dienstverlenende organisaties (ziekenfonds, RVA, gemeente, verzekering, ...). De kwaliteit van de dienstverlening is , onder het mom van optimalisatie, door automatisering tot een dieptepunt gedaald en vaak zelfs gewoon verdwenen. Digitalisering is geen doel op zich maar moet ten dienste staan van de klant/burger en NIET van IT-ers en software-ontwikkelaars. Digitalisering lost niet alles op, genereert méér bureaucratie en ergernis en minder transparantie. Laat klanten/burgers spreken met mensen en niet met een eindeloos keuzemenu. Digitalisering is vaak "ijskoud", geanonimiseerd, vervreemd en maakt mensen afhankelijk. Vaak is digitalisering een masker voor bezuinigingen en winstoptimalisatie. Een analoge optie, met menselijk contact en papier, moet verplicht én op een eenvoudige en nabije manier beschikbaar zijn. Dit is een recept tegen vervreemding en dus tegen verruwing, verrechtsing en maatschappelijke apathie.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering, Democratie & rechtvaardigheid