Economie, innovatie en digitalisering

Meer controles op subsidies, ... aan bedrijven.

Beschrijf jouw idee

Er wordt veel geld gegeven aan bedrijven, met te weinig voorwaarden en te weinig controles, zoals bv. de KMO-portefeuille. Er moeten strengere voorwaarden gesteld worden op vlak van duurzaamheid en tewerkstelling, met sociale criteria. Ook bij sluitingen moeten we alle geld kunnen terugvragen, zeker bij multinationals.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Armoede, Democratie & rechtvaardigheid