Economie, innovatie en digitalisering

digitalisering : de kloof betreffende de kennis van de technologie verkleinen tussen de oudere en jongere generatie

Beschrijf jouw idee

De oudere generatie veel meer begeleiden en aanreiken van tools om hen te leren hoe ze met de vernieuwde technologie moeten omgaan. Deze initiatieven moet georganiseerd worden vanuit de Vlaamse overheid of via vakbond en via verplichte opleidingen door de werkgever tijdens de arbeidstijd.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering, Samenleving & diversiteit