Economie, innovatie en digitalisering

Meer uitwisseling tussen bedrijven over groene maatregelen, procesmatig, technologisch, …

Beschrijf jouw idee

Vaak werken bedrijven alleen, terwijl er in samenwerking en uitwisseling meer winst kan worden geboekt.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering, Energie & klimaat