Economie, innovatie en digitalisering

Inspraak van werknemers bij AI-technologie

Beschrijf jouw idee

Faire, controleerbare en transparante algorithmen voor iedere werknemer. Iedere werknemer heeft recht op inzicht wat er maar zijn data gebeurt en recht op autonomie toz AI technologiën. Vlaanderen ondersteunt formele inspraak en participatie van werknemers bij introductie en gebruik van AI-technologieën

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering