Economie, innovatie en digitalisering

Faciliteren groene economie

Beschrijf jouw idee

De transitie naar een groenere economie moet beter gefaciliteerd worden door de overheid.

  • Terbeschikking stellen van (aangeboden) onderzoekswerk door de universiteiten aan bedrijven,
  • Promoten van cradle to cradle door subsidiëring
  • Gemeenschappelijk mobiliteitsplannen tussen bedrijven die in eenzelfde bedrijfspark
  • Bedrijven stimuleren om afgeleiden van hun productieproces ter beschikking te stellen van de omgeving en aldus de maatschappij

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering, Energie & klimaat