Economie, innovatie en digitalisering

Digitalisering, maar zonder achterblijvers

Beschrijf jouw idee

De toekomst is digitaal, maar niemand mag achterblijven. Er moet gezorgd worden dat mensen voldoende begeleid worden zodat zij niet uit de boot vallen. Alle generaties dienen hierbij bereikt te worden (niet enkel inzetten op jongeren via het onderwijs). Men kan dit doen via laagdrempelige, lokale initiatieven. Bijkomend moet men er ook voor zorgen dat zolang niet iedereen digitaal is, er nog altijd een alternatief is. Overheidsdiensten werken bijvoorbeeld ook steeds meer en meer digitaal. De overheid zelf mag ook geen mensen uitsluiten.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Economie, innovatie en digitalisering