Armoede

Eén fulltime arbeidersloon is voldoende om eigentijdse sobere woning te verwerven.

Beschrijf jouw idee

Een gezin moet vrijer kunnen kiezen hoe zij hun arbeid verdelen. De druk door de hoge woningprijzen zorgt nu voor te veel stress en dat heeft impact op het welzijn van koppels en hun kinderen maar evenzeer op alleenstaande ouders die het nu financieel erg moeilijk hebben door de hoge woonkosten. Iedere werkne.e.m.st.er die voltijds werkt, moet de mogelijkheid hebben om met diens loon een degelijke doch sobere woning te verwerven. Tegelijk zorgt dit ook voor een pensioenbuffer.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn, Armoede, Wonen en ruimtelijke ordening