Armoede

Elk kind gelijk: voeg belastingsvoordeel voor kinderen toe aan het groeipakket (deels federaal)

Beschrijf jouw idee

Ja, we praten graag over kinderarmoede, maar vandaag geeft de overheid voor het kind van arme mensen - spijts alle sociale correcties - veel minder uit dan voor het kind van rijke(re) mensen. Het belastingvoordeel voor een werkende is al gauw 1.000 à 2.500 €, terwijl dit voor de meeste werkloze, leefloners en invaliden 0 € of 470 €. Daarom het voorstel om het belastingvoordeel voor kinderen ten laste toe te voegen aan het groeipakket (kindergeld), zodat elk kind morgen evenveel krijgt, en zeker niet zoals nu waarbij de armste gezinnen het minst krijgen. Het zal velen met verstomming doen kijken als het ACV de regionalisering ervan vraagt, maar dit zal tenminste iets zijn waar de gewone mensen beter van worden, wat niet altijd kan gezegd worden.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn, Armoede