Armoede

De automatische toekenning van grondrechten

Beschrijf jouw idee

Onder meer door een wetenschappelijke en consequente armoedetoets moet elk (sociaal) beleidsvoorstel maximale positieve impact hebben op het tegengaan van armoede en uitsluiting.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Armoede, Democratie & rechtvaardigheid