Armoede

Een beter groeipakket tegen (kind)armoede

Beschrijf jouw idee

We stellen vast dat het Groeipakket niet beter herverdeelt dan het vroeger systeem van kinderbijslag. De basisbedragen zijn nu gelijk voor elk kind ongeacht de leeftijd of de rangorde, dat is niet correct. Een kind dat ouder is, kost ook meer. Het groeipakket moet een aanvulling zijn op het gezinsinkomen en meer toekomen aan wie het nodig heeft. Nu zien we dat grote gezinnen met een laag inkomen kwetsbaarder zijn dan gezinnen met een hoger inkomen en met 1 kind. Hierdoor wordt er geen vooruitgang geboekt tegen armoede en specifiek tegen kinderarmoede. De sociale toelagen moeten hoger en meer naar de laagste inkomens en grote gezinnen gaan. We zouden de basisbedragen kunnen verlagen vanaf een bepaalde inkomensgrens en herinvesteren in hogere sociale toelagen die automatisch toegekend moeten worden. Het aantal kinderen en inkomen zijn gekend bij de overheid. Er zijn dus betere automatismen en sociale correcties nodig bovenop het basisbedrag. Bedragen moeten doelmatiger ingezet worden.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Armoede