Zorg en welzijn

Ruimer zorg verlof voor jezelf (federaal)

Beschrijf jouw idee

ACV moet zich inzetten voor ruimer zorgverlof voor jezelf, ook bij klein verlet moet er geijverd worden voor meer dagen, vb nu slechts enkele dagen bij overlijden ouder(s), ook binnen tijdskrediet moet er motief bijkomen: zorg voor jezelf (met vergoedingen vanuit RVA)

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie