Zorg en welzijn

Kwalitatieve en gewaardeerde kinderopvang

Beschrijf jouw idee

De kinderopvang in Vlaanderen moet kwalitatiever. Het aantal kinderen per verzorgster moet met de helft naar beneden om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De eerste levensjaren zijn zo cruciaal dat hier niet op mag bespaard worden. Baby's en peuters moeten krijgen waar ze nood aan hebben (dus buiten de fysieke comfort ook de mentale aandacht en nodige verbinding) en momenteel lukt dit niet omdat verzorgsters hier gewoon de tijd niet voor hebben. Tegelijkertijd worden deze functies als verzorgsters niet naar waarde gewaardeerd en zouden de arbeidsomstandigheden en vergoedingen dringend verbeterd en verhoogd moeten worden. Zonder hen zou de maatschappij stilvallen. Hun job is essentieel en belangrijk. Zij zijn verantwoordelijk voor een zeer belangrijke levensfase dat de basis vormt voor het mentale welzijn van onze kinderen in de toekomst. Hier wordt veel te weinig aandacht aan besteed en moet dringend onder de radar gebracht worden.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn