Zorg en welzijn

Terug naar een menselijke en betaalbare gezondheids- en bejaardenzorg

Beschrijf jouw idee

De gezondheidszorg en bejaardenzorg is gerationaliseerd. Er wordt economisch geredeneerd en de tijd om er voor de zieke of bejaarde te zijn, is beperkt. Zowel voor de zieken en bejaarden, als voor het personeel (loon- en arbeidsvoorwaarden) willen we opnieuw een menselijk beleid. Je bent als zieke of bejaarde niet weerbaar genoeg om op te komen voor je rechten. We willen geen uitholling van de zorg naar de privé toe. De facturen moeten betaalbaar blijven.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn, Armoede