Zorg en welzijn

Voor een warme ouderenzorg waarin de mens centraal staat

Beschrijf jouw idee

In ACV-regio Tienen dromen we van een warme ouderenzorg in Vlaanderen in 2030, zodat de betrokkene ouderen het nog beter krijgen dan vandaag. De mens moet centraal staan. Dit doel kan bereikt worden langs verschillende wegen:

  • De zorg voor de oudere moet betaalbaar zijn
  • Er mag geen winstbejag nagestreefd worden door de organisatoren van de ouderenzorg
  • De woonzorg wordt kleinschaliger georganiseerd, op mensenmaat
  • Er zijn voldoende handen aan het bed voorzien, dit zowel voor het goed van de bewoners als voor het goed van het personeel o Vrijwilligers worden ingezet en gewaardeerd voor hun inspanningen om eenzaamheid bij de bewoners te voorkomen

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn