Zorg en welzijn

Herwerk de Vlaamse sociale toeslagen zonder misbruik en promotievallen

Beschrijf jouw idee

De scherpe inkomensgrens voor de sociale toeslag van het groeipakket leidt er vandaag toe dat wie juist boven de grens uitkomt, een lager netto beschikbaar inkomen heeft dan iemand die iets minder verdient. Dit klopt niet. We ijveren voor één sociale toeslag op basis van het aantal kinderen, die versterkt wordt voor de allerlaagste inkomens en geleidelijk vermindert naarmate het inkomen stijgt. Voor het bepalen van de inkomensgrens wordt vandaag het belastbaar inkomen als basis genomen en wordt er te weinig rekening gehouden met de fiscaal niet belaste inkomens, noch met dividenden,…. We ijveren ervoor bij de bepaling van het gezinsinkomen met zoveel mogelijk inkomenselementen rekening te houden, zodat we maximaal ook diegenen bereiken die het meeste ondersteuning nodig hebben. Diezelfde principes willen we toepassen bij studietoelagen, sociale huur en andere Vlaamse toelagen.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Zorg en welzijn, Armoede