Werk en sociale economie

Meer chronisch zieken (terug) aan het werk

Beschrijf jouw idee

WAT? Er zijn in 2030 veel meer bedrijven die chronisch zieken kansen geven om te werken rekening houdend met hun beperkingen en het rendementsverlies. De persoon met een chronische aandoening krijgt geen uitzonderingspositie maar maakt onderdeel uit van het team.
WAAROM? Officieel werk voor chronisch zieken betekent zinvol bezigzijn, een inkomen, gestructureerd leven, maatschappelijk betrokken blijven en sociale contacten. De bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking te werk stellen, tonen hun maatschappelijk engagement.
HOE? Bedrijven krijgen standaard een informatiepakket met alle maatregelen die de overheid getroffen heeft om chronisch zieken kansen te geven. Chronisch zieken krijgen de nodige ondersteuning van betrokken organisaties zoals o.a. Samana vzw om zich te kunnen profileren op de arbeidsmarkt. Opgeleide adviseurs staan mee in om barricades weg te werken en beantwoorden vragen die leven bij de bedrijven, zoals 'Wat levert het mij op, op korte en lange termijn?'.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Zorg en welzijn