Werk en sociale economie

Maak echt werk van de invulling van cao 104 rond werkbaar werk. (federaal)

Beschrijf jouw idee

Verplicht werkgevers om de tot nu toe vaak lege doos te vullen door sanctie- en/of beloningsmaatregelen uit te werken.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie