Werk en sociale economie

KMO toets bij procedure re-integratie zieken (federaal)

Beschrijf jouw idee

Progressie werken in een KMO is niet zo eenvoudig en gemakkelijk. Daarom moet ACV proberen een KMO-toets te geven aan de procedure te-integratie bij (langdurig) zieken

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie