Werk en sociale economie

Re-integratie van langdurig zieken: een werk van lange adem, maar de moeite waard!

Beschrijf jouw idee

De toename van het aantal mensen met een erkenning van arbeidsongeschiktheid baart de overheden zorgen. Daarbij erkent men nu dat werkhervatting een hogere slaagkans heeft via informele weg en op basis van vrijwilligheid. En ook aan de formele re-integratietrajecten wordt gesleuteld. Corona heeft veel duidelijk gemaakt over hoe een werkplek kan verschuiven. Thuiswerk is voor mensen met een arbeidshandicap een goede zaak. Ze sparen uren verplaatsingstijd en vinden een beter evenwicht tussen werk, behandeling en gezinsleven. Maar werken thuis snijdt het contact met collega’s af. In verbinding kunnen blijven met de werkplek is hierbij belangrijk. Het is zaak mensen met een arbeidshandicap te betrekken in de keuzes voor thuiswerk en de verhouding met werken op de werkplek. Ons voorstel: betrek mensen met een chronische of langdurende ziekte altijd en overal via overleggroepen. En dat is ook een opdracht voor de Vlaamse overheid om dat een plaats te geven.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Zorg en welzijn