Werk en sociale economie

Minimuminkomen aangevuld met werken (federaal)

Beschrijf jouw idee

Voor mensen die niet meer (goed) kunnen o.w.v. gezondheidsredenen of leeftijd moet er een minimuminkomen komen aangevuld met 1 à 2 dagen werken in de week.

Tot welke thema's behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Zorg en welzijn