Deel ook jouw idee

Een sociale zekerheid die ook nog voor ons zorgt in 2030 (federaal)

Beschrijf jouw idee

  • -een goed minimum pensioen
  • goede minimum werkloosheidsuitkeringen
  • een goede minimum ziekte uikering met een algemeen recht op een brede gezondsheidszorg
  • een volwaardig inkomen bij arbeidsongeval / beroepsziekte
  • geen ‘domme’ cheques meer, een goed brutoloon is belangrijk als basis voor de financiering
  • kloof tussen de lage en hoge inkomens verkleinen om zo een maximale bescherming te krijgen

Tot welk thema behoort jouw idee?

Werken en sociale economie, Zorg en welzijn, Democratie & rechtvaardigheid